שמונה התחייבויות בהכשרה לאהבה עצמית

 

 

 

חוזה לאהבה עצמית

אני, ______________________, מתחייב/ת בזה לאהוב את עצמי, לכבד את עצמי ולסמוך על עצמי כל חיי.

 

אני מתחייב/ת להעניק לעצמי את הסביבה האופטימלית לצמיחה והתרחבות.

אני מתחייב/ת להקשיב לעצמי ולפעול על פי משאלות לבי למען בריאותי ושלומותי.

אני מתחייב/ת לענות על צרכיי הפיסיים, מנטליים ורגשיים.

אני מתחייב/ת לכבד ולהוקיר את גופי.

אני מתחייב/ת לחיות את חיי בהתלהבות, שמחה וחופש מוחלט.

אני מתחייב/ת להוביל את עצמי בנתיב שמיועד לי ולהביע את עצמי האותנטי.

אני מתחייב/ת לקבל את עצמי כפי שאני ולסלוח לעצמי על טעויות וכשלונות העבר.

אני מתחייב/ת לנהוג בלבביות, רכות ואכפתיות כלפי עצמי.

________________תאריך:  ___________________חתימה

error: Content is protected !!