Share...

Read More

Share...

Read More

The ‘F word’ בעברית

The ‘F word’ בעברית

Share List   אם הייתי כותבת ספר, הייתי קוראת לו: “The F word” “פ” מייצג “פחד”. האמת היא שאנשים פוחדים פחד מוות משינוי יותר מהמוות עצמו. עלינו להבין שבכל שינוי יש מוות של מצב קיים, כך שגם במהלך החיים אנו חווים מוות בכל יום; של זמן שעבר, של רגע שהלך, של אירוע שחלף, של אנשים שעזבו. זמן עבר הוא מוות. זמן הווה הוא חיים. זמן עתיד הוא פוטנציאל לחיים טובים ושמחים יותר....

Read More
error: Content is protected !!